Total 7 Articles | Viewing page : 38 / 38
no. subject name date view
7   이행숙 박사, 중구여성회관 관장 취임     KIPE 2003-04-15 6212
6   임경환 박사, 학술진흥재단 연구수행     KIPE 2003-04-15 5821
5   자문교수진과 원장, 학술세미나 참여     KIPE 2003-04-15 6550
4   최원영 연구위원, 중국 연변 등 방문     KIPE 2003-04-15 6366
처음페이지 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 다음 마지막페이지